Превођење

Институт за стране језике бави се језичком струком већ 60 година, а преводилачком делатношћу више од пола века.

Уз подршку УНЕСКО-а године 1958, стручњаци Уједињених нација Патриција Лонгли и Леон Достер заједно са преводиоцем Маром Кордић, једном од наших првих стручњака у области симултаног превођења, допринели су томе да се у Институту обуче предавачи за симултано превођење.

Касније Институт уводи у свој Статут и делатност превођења, као и оспособљавање стручњака за преводилачке услуге, те током протеклих деценија бројним установама и фирмама пружа услуге превођења. Данас Институт са својим великим тимом преводилаца сарађује са многим корисницима из приватног и јавног сектора. Наши преводиоци су стучњаци са значајним искуством у раду на Универзитету, у различитим међународним институцијама, као и бројним државним установама.

Стручношћу и одговорношћу омогућавамо и подржавамо прецизну комуникацију, брз проток информација и развој и унапређење пословања клијената. Наше вредности у преводилачкој делатности су висок квалитет, поузданост, тачност, флексибилност и брзина.

Преводима обухватамо главне језике Европске уније, као и велики број других светских језика, а текстови које преводимо припадају бројним и разнородним областима и струкама. Нашим клијентима значајно је то што им обезбеђујемо превод према специфичним потребама, било да је реч о језику, врсти превода или условима сарадње. Тако, управо захваљујући клијентима, непрекидно проширујемо понуду и обликујемо услуге по мери.

Стојимо вам на располагању за сва обавештења и договоре.

Контакт и телефони Центра за истраживање и развој:
email: isjprevodjenje@gmail. com
Руководилац преводилачког тима Дејана Тодоровић: 062/8061-342