Специјализовани курсеви

Институт за стране језике својим полазницима нуди великих број специјализованих курсева посебно намењих онима који желе да побољшају своје знање језика у специфичне сврхе. Овде посебно издвајамо курсеве Пословног језика, затим курс Банкарства и фининсија и најзад GEP (General and Professional English).