Метод Института

Метод Института је настао као резултат вишегодишњег рада наших стручњака.

Базира се на споју нашег искуства у настави страних језика и релевантних сазнања која нуде глотодидактика (теорија наставе) и примењена лингвистика у ширем смислу.

Развијен је метод наставе за одрасле и децу, за све нивое. Нивои су пажљиво нивелисани према узрасту и знању полазнику и праћени одговарајућим наставним материјалима: уџбеницима, радним свескама, аудио материјалом и приручницима за професоре.