Управа

Управа

Проф. др Зоран Ђерковић

Генерални директор

Управа

Др Маја Алексић

Извршни дирeктoр Цeнтрa зa нaстaву зa oдрaслe

Марина Динић

Извршни дирeктoр Цeнтрa зa нaстaву зa децу

Координатори за наставу

Јелена Рашић

Координатор за наставу за одрасле

Маја Мијатовић

Координатор за наставу за децу

Дејана Тодоровић

Помоћник директора за унапређење наставе

Маркетинг

Јелена Каруповић

Координатор за маркетинг Центра за одрасле

Бојана Шарчевић

Координатор за маркетинг Центра за децу