За акционаре

Обавештење о одржаној Скупштини 2024.
Одлука о усвајању Годишњег извештаја 2024.
Одлука о усвајању Консолидованог извештаја 2024.
Одлука о расподели добити 2024.
Одлука о усвајању Извештаја о накнадама 2024.
Позив за редовну скупштина акционара ИСЈ 2024.
Предлог одлука 2024.
Процедура, упутство и обавештење акционарима 2024
Пуномоћје за гласање 2024.
Формулар за гласање у одсуству 2024.
Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја
Обавештење о одржаној Скупштини
Одлука о усвајању Редовног финансијског извештаја
Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора
Одлука о расподели добити
Одлука о избору екстерног ревизора
Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
Одлука о именовању чланова Надзорног одбора
Одлука о усвајању Извештаја о накнадама за 2022. годину
Извештај о накнадама за 2022. годину
Позив за редовну Скупштину акционара 2023.
Процедура, упутство и обавештење акционарима 2023.
Пуномоћје за гласање 2023.
Формулар за гласање у одсуству 2023.
Предлози одлука - Скупштина 2023.
Извештај о накнадама за 2021. годину
Политика накнада ИСЈ