За акционаре

Позив за редовну Скупштину акционара 2023.
Процедура, упутство и обавештење акционарима 2023.
Пуномоћје за гласање 2023.
Формулар за гласање у одсуству 2023.
Предлози одлука - Скупштина 2023.
Извештај о накнадама за 2021. годину
Политика накнада ИСЈ
Обавештење о одржаној Скупштини
Одлука о усвајању Редовног годишњег извештаја за 2021. годину
Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја за 2021. годину
Одлука о расподели добити
Одлука о усвајању извештаја НО
Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
Одлука о именовању чланова Надзорног одбора
Одлука о усвајању политике накнада
Одлука о стицању сопствених акција
Одлука о усвајању Извештаја о накнадама за 2021. годину