За акционаре

Позив за редовну седницу Скупштине акционара 2019,
Формулар за гласање у одсуству
Предлози одлука 2019.
Процедура, упутство и обавештење акционарима
Пуномоћје за гласање