Контакт

Седиште Института, Господар Јованова 35
Секретаријат (од понедељка до петка): 2623-022, 2623-034, 2623-078, FAX: 2625-525
е-mail: [email protected]

Центар за наставу за одрасле полазнике
Извршни директор др Маја Алексић: 2621-129

Центар за наставу за децу
Извршни директор Марина Динић: 2633-552

Центар за истраживање и развој
Помоћник директора за унапређење наставе Дејана Тодоровић: 2639-747

Правна служба: 3281-318

Маркетинг: 3285-306

Књижара Института: 2633-375

Локације

Питања, примедбе и сугестије у вези са сајтом Института: