CEF

CEF – Common European Framework

CEF или Заједнички европски оквир Савета Европе детаљан je опис језичких нивоа који се примењује у целој Европи. Према Заједничком европском оквиру постоји шест основних нивоа знања језика (А1, А2, B1, B2, C1 и C2).

Уколико су језички нивои школе коју похађате усклађени са CEF-ом, то значи да ће ваш ниво знања бити препознат широм Европе.

Опис језичких нивоа по CEF-у

A1

На нивоу А1 полазник може да:
–  се представи, поздрави и користи основне фразе при сусретима и поздрављању,
–  једноставним речима опише своје дневне активности, чланове породице, место становања и пословно         окружење,
–  опише шта уме да ради, које вештине поседује,
–  води упрошћену комуникацију, поставља једноставна питања и даје одговоре на теме из познатих области и свакодневног живота,
–  говори о тренутним, уобичајеним и будућим активностима,
–  изрази своје планове и уговори сусрете,
–  једноставним речима опише догађаје из прошлости и из свог личног живота,
–  разуме, следи и даје другима краћа упутства и инструкције,
–  напише разгледнице, електронска писма, неформалне поруке, попуни формуларе личним подацима, бројевима телефона итд.
–  разговара о одевању, храни, пићу, слободном времену, забави, здрављу и времену,
–  води једноставније телефонске разговоре, употреби учтиве фразе у посебним приликама (рођендани, прославе, празници).

A2

На нивоу А2 полазник може да:
–  опише свакодневне активности, окружење, место у ком живи, посао којим се бави,
–  говори о прошлим, скорашњим и будућим активностима и плановима,
–  тражи и даје савете и инструкције,
–  говори о путовањима, спорту, интересовањима,
–  изрази своје мишљење, слагање и неслагање са другим говорницима,
–  се сналази у радњи, пошти, банци, ресторану, хотелу,
–  се сналази у јавном превозу препознајући знаке упозорења и обавештења,
–  пита за смер и покаже правац кретања,
–  се распита о другима и реагује на вести о њима,
–  упути, прихвати или учтиво одбије позив,
–  изрази обавезу, обећање, могућност или забрану,
–  разуме концизна упутства за руковање опремом (нпр. компјутером),
–  препознаје и интерпретира наслове из новинских чланака и да кратак резиме прочитане вести,
–  интерпретира мале огласе,
–  напише краће неформално писмо, разгледницу, e-mail, писмо захвалницу или позив,
–  разуме једноставније описе статистичких података и трендова,
–  напише своју краћу биографију, води краћи телефонски разговор и остави или прими поруку.

B1

На нивоу B1 полазник може да:
– се описно изражава на већину тема из свакодневног живота, као што су: породица, интересовања, хоби, путовања, актуелни догађаји, као и апстрактне теме (музика, филм, култура),
–  опише шта му се допада или не допада и да образложи свој став,
–  затражи информације у вези са послом, школовањем или путовањем,
–  препозна основне разлике између формалног и неформалног регистра,
–  исприча краћу причу, анегдоту о личним искуствима,
–  изрази своје снове, надања и амбиције,
–  опише проблеме и предложи могућа решења изражавајући своје реакције и саосећање,
–  опише како раде технички уређаји, затражи помоћ у руковању апаратима и наслути значење непознатих речи из општег контекста,
–  опише навике из прошлости,
–  изрази хипотетичке ситуације,
–  преприча радњу филма, изнесе своје мишљење о филму и препоручи га другима,
–  преприча исказе других,
–  детаљно опише кућу или стан и активно учествује у ситуацији изнајмљивања или куповине стана служећи се подацима из малих огласа,
–  комуницира у ситуацијама као што су одлазак у туристичку агенцију, излазак с пријатељима, куповина, наручивање пића и хране, притужбе у радњама итд.,
–  пореди и контрастира алтернативе на теме планова, излазака, одабира путовања, организовање прослава,
–  опише различите професије, интерпетира огласе за посао и напише кратко пропратно писмо уз пријаву за посао.

B2

На нивоу B2 полазник може да:
–  јасно и детаљно опише широк опсег тема из личног поља интересовања,
–  изрази, аргументује и одржи своје ставове у расправама на различите теме (породични живот, образовање, политика, очување животне околине итд.),
–  представи добре и лоше стране одређене теме,
–  нагађа о разлозима, последицама и хипотетичним ситуацијама,
–  разуме и усмено сажме кратке одломке вести, као и да предвиди садржај приче на основу наслова,
–  расправља о теми у писму уредништву новина образлажући аргументе за и против и предлажући решење одређеног проблема,
–  напише кратак приказ књиге,
–  у личној преписци изрази разнолика осећања и ставове (честитке, саосећање, молбе, позиви, извињења, договори итд),
–  опише неостварене жеље из прошлости или изрази жаљење због догађаја у прошлости,
–  разуме техничка упутства, брошуре, књиге упутстава,
–  напише личну пословну биографију (CV),
–  опише процесе, значајне проналаске,
–  напише формално писмо жалбе,
–  пренесе и преприча питања других,
–  интерпретира трендове, статистичке податке, изрази резултате и последице,
–  направи разлику између формалног и неформалног начина изражавања (нпр. у таблоидима и озбиљнијим новинама),
–  у комуникацији исправи грешке које су довеле до неспоразума,
–  детаљно опише географске локације и препоручи дестинације, да прати мале огласе и дође до информације о услугама које су му потребне.

C1

На нивоу C1 полазник може да:
–  јасно и детаљно опише велики спектар догађаја и тема из своје сфере интересовања,
–  аргументовано развија тему, наглашавајући важне тачке, релевантне детаље и примере,
–  са лакоћом одржи презентацију истичући важне тачке и спонтано одговара на питања слушалаца,
–  учествује у комуникацији са изворним говорником преносећи своје емоције и реакције на одређени догађај,
–  разуме већину аутентичних радио и ТВ програма на стандардном језику, препознајући тон и расположење говорника,
–  резимира информације и аргументе из различитих извора,
–  лоцира релевантне детаље у дужим текстовима и брзо препозна садржај чланака, извештаја, вести,
–  препозна и користи идиоматске изразе, напише есеј, писмо, извештај или текст и презентује аргументе за или против.

C2

На нивоу C2 полазник може да:
–  изрази сопствено мишљење течно и спонтано, уз широк избор лексике и адекватно учествује у компликованијим социјалним интеракцијама на комплексне, апстрактне теме,
–  образложи сопствени став у дискусији уз давање контрааргумената, постизање компромиса и договора, разјашњавање проблема и нуђење решења,
–  разуме дуже и сложеније аудио материјале који се односе на теме и ван сфере личног интересовања, уз укључивање већег броја идиоматских и колоквијалних израза,
–  препозна промене у регистру, као и различите дијалекте стандарног језика, односе међу говорницима чак и када нису јасно назначени,
–  прати и разуме предавања, презентације, дискусије, интервјуе и дуже конверзације изворних говорника на апстрактне теме и уз коришћење сленга и нестандардног језика,
–  пише текстове на комплескне теме уз наглашавање релевантних делова, пружање адекватних аргумената, примера, разлога и закључака,
–  пише о комплексним темама у форми писма, есеја или извештаја стилом који је адекватан за замишљеног читаоца,
–  разуме широки спектар сложенијих текстова из друштвене, професионалне и академске сфере, разуме комплексна техничка упутстава и ван сфере личног интересовања.