За акционаре

Обавештење о одржаној Скупштини
Одлука о усвајању Редовног финансијског извештаја
Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја
Одлука о расподели добити
Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора
Одлука о избору екстерног ревизора
Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
Одлука о именовању чланова Надзорног одбора
Одлука о усвајању Извештаја о накнадама за 2022. годину
Извештај о накнадама за 2022. годину
Позив за редовну Скупштину акционара 2023.
Процедура, упутство и обавештење акционарима 2023.
Пуномоћје за гласање 2023.
Формулар за гласање у одсуству 2023.
Предлози одлука - Скупштина 2023.
Извештај о накнадама за 2021. годину
Политика накнада ИСЈ