Припремни курсеви

У Институту за стране језике можете се припремати за полагање међународно признатих Cambridge испита, a наша школа страних језика има Тier 1 (бивши златни) статус у оквиру Аddvantage програма Британског савета. Такође, Институт, као признат и акредитован центар за полагање међународно признатог ТОЕFL испита, нуди вам могућност да се у нашим просторијама и припремате за полагање овог теста.  Институт за стране језике такође организује и посебне припремне курсева за полагање IELTS испита. И најзад, од маја 2017. године, наша школа страних језика је и овлашћени центар за припрему и полагање престижног telc испита из немачког језика.