Извештаји о пословању

Редовни годишњи извештај за 2023. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2023. годину
Редовни годишњи извештај за 2022. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2022. годину
Редовни годишњи извештај за 2021. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2021. годину
Редовни годишњи извештај за 2020. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2020. годину
Редовни годишњи извештај за 2019. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2019. годину
Редовни полугодишњи извештај о пословању за 2019. годину
Консолидовани полугодишњи извештај о пословању за 2019. годину
Редовни годишњи извештај за 2018. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2018. годину
Редовни полугодишњи извештај за 2018. годину
Консолидовани полугодишњи извештај за 2018. годину
Годишњи документ о објављеним информацијама
Редовни годишњи извештај за 2017. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2017. годину
Редовни полугодишњи извештај за 2017. годину
Консолидовани полугодишњи извештај за 2017. годину
Редовни годишњи извештај за 2016. годину
Kонсолидовани годишњи извештај за 2016. годину
Редовни полугодишњи извештај за 2016. годину
Консолидовани полугодишњи извештај за 2016. годину
Годишњи документ о објављеним информацијама
Редовни годишњи извештај за 2015. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2015. годину
Редовни полугодишњи извештај за период 1.1. – 30.06.2015.
Консолидовани полугодишњи извештај за период 1.1. – 30.06.2015.
Редовни годишњи извештај за 2014. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2014. годину
Редовни полугодишњи извештај за 2014. годину
Консолидовани полугодишњи извештај за 2014. годину
Редовни годишњи извештај за 2013. годину
Консолидовани годишњи извештај за 2013. годину
Редовни годишњи извештај за 2012. годину