Курсеви за фирме

Курсеви за корпоративне клијенте
Институт за стране језике деценијама сарађује са државним институцијама, министарствима, домаћим  и страним компанијама у домену обуке из бројних страних језика.

Искуство које смо стекли омогућава нам да брзо и прецизно препознамо различите потребе клијената и понудимо стручно решење за изазове које пред појединца и компанију  поставља модерно тржиште.

ЗА КОРПОРАТИВНЕ КЛИЈЕНТЕ УПИС ЈЕ УВЕК У ТОКУ.

Сва додатна обавештења о курсевима страних језика за корпоративне клијенте могу се добити на телефоне:

Централа Института: 011/2623-022; 2623-034; 2623-078

Секретаријат Центра за одрасле: 011/ 2625 427

Координатор Центра за одрасле: Јелена Рашић 062 806 1347

 

Захтев за понуду проследити на:
office@isj.rs