Курсеви за одрасле

Упис

Упис на курсеве страних језика за одрасле почиње две недеље пре почетка наставе на локацијама на којима се одређени курсеви одржавају.

Време уписа:

 • Стари град, Господар Јованова 35, 10.00–20.00 часова, тел. 2625-427
 • Нови Београд, Гоце Делчева 40, 12.00–20.00 часова, тел. 2673-026

 • Баново брдо, Пожешка 67a, 12.00–20.00 часова, тел. 3544 -231

 • Вождовац, Војводе Степе 113, 14.00–20.00 часова, тел. 3980-538

 • Шумице, Устаничка 128a I спрат, 14.00–20.00, тел. 062/8061-360

 • Бањица, Паунова 7, 14.00–20.00, тел. 2625-427

  У цену курса урачунатo је 72 наставна часа (у тo спада 4 часа припреме за испит и 2 часа писменoг завршнoг испита), завршни усмени испит, дoдатне кoнсултације с прoфесoрoм према пoтреби и тестoви кoјима се кoнтинуиранo прати  напредoвање полазника. Кандидати који положу усмени испит стичу диплому на одговарајућем нивоу што је такође предвиђено ценом течаја.

  За додатне информације позовите:

  (011) 2625-427

  Курсеви

  1) Редовни курсеви– 72 часа (2×2)

  Курсеви почињу средином септембра и фебруара и трају до 5 месеци. Настава се одржава 2 пута недељно по 2 часа (2×2).

  2) Интензивни курсеви – 60 часова (3×2)

  Интензивни курсеви се организују 3 пута годишње а настава се одржава 3 пута недељно по 2 часа.

  Летњи интензивни течајеви – 60 часова (5×4)

  Почетком јула организују се летњи интензивни течајеви. Полазници имају по 4 часа свакога дана.

  3) Специјализовани курсеви

  4) Курсеви по поруџбини

  5) Припремни курсеви

  На припремним течајевима полазници се спремају за полагање испита B2, C1, FCE, CAE, CPE, TOEFL-iBT, IELTS, ILEC и ICFE. Број часова и интензитет наставе зависе од течаја.

  6) Српски као страни језик