Курсеви за децу и омладину

ЈЕЗИЦИ И НИВОИ

У оквиру наставе страних језика за децу у Институту се одржавају курсеви енглеског, француског и немачког језика који су усклађени са нивоима по CEF-у (Заједничком европском оквиру за језике). Курсеви су подељени у шест нивоа:

ПРЕДШКОЛСКИ, деца предшколског узраста (аудиовизуелна метода).

ПРИПРЕМНИ, деца школског узраста (аудиовизуелна метода са елементима писања) – јавни час на крају школске године.

ПОЧЕТНИ, деца школског узраста (заступљене четири језичке вештине: разумевање, говор, читање и писање) – испит на крају школске године.

СРЕДЊИ, деца школског узраста (заступљене све четири језичке вештине) – испит на крају школске године.

ВИШИ, деца школског узраста (заступљене све четири језичке вештине) – испит на крају школске године.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ FCE – курс траје 2 семестра.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ CAE – курс траје 140 часова.

УПИС

 • Упис се врши на почетку школске године, на жељеној локацији.
 • Нови полазници подлежу провери знања.
 • Родитељ-гарант потписује уговор на 10 месеци.

За додатне информације позовите:

Центар за децу и омладину – Маја Мијатовић ☎️ 062 806 1423
Секретаријат – Босиљка Ђерковић ☎️ 062 806 1374; Андреј Златковић ☎️ 062 806 1412

ПЛАЋАЊЕ

Плаћање се врши у целости приликом уписа или у 10 рата (прва рата приликом уписа + 9 преосталих месечних рата).

Попусти:

за II дете 20%
за III дете 50%
за IV дете 90%

У цену курса урачунати су:

 • Испит у редовном року (по завршетку течаја),
 • Полагање поправног испита,
 • Јавни часови,
 • Дијагностички тест,
 • Учешће на такмичењу,
 • Језичке радионице,
 • ПДВ.

У цену курса нису урачунати:

 • Испити ван редовног рока (ванредно полагање),
 • Уџбеници,
 • Радне свеске,
 • CD,
 • Драмска радионица.

ОБАВЕШТЕЊА

Сва обавештења о течајевима страних језика за децу могу се добити:

Центар за децу и омладину – Маја Мијатовић ☎️ 062 806 1423
Секретаријат – Босиљка Ђерковић ☎️ 062 806 1374; Андреј Златковић ☎️ 062 806 1412

НАСТАВА

 • Курсеви за децу од 4 до 18 година.
 • Трајање курса 10 месеци (септембар–јуни).
 • Рад у групама до 12 ученика.
 • Настава по методу Института.
 • Уџбеници и наставни материјали Института.
 • Часови 2 x 45 мин. – предшколски, 2 x 60 мин. – сви остали.
 • Диплома – добијају је ученици који су похађали и успешно завршили одређени курс.

ЈАВНИ ЧАСОВИ И ИСПИТИ

 • Све предшколске и припремне групе имају јавни час.
 • На крају школске године ученици добијају диплому.
 • Од Почетног до Вишег нивоа ученици полажу испит на крају школске године и стичу диплому по положеном испиту.

ТАКМИЧЕЊА

 • За курсеве средњег и вишег нивоа организују се такмичења у 3 круга.
 • Ученици који освоје I, II и III место добијају награде.

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

 • Закључно са курсом Средњи 2, уџбенике, радне свеске и остали наставни материјал пишу професори Института по методу Института; материјал је прилагођен потребама узраста, знања и специфичностима полазника чији је матерњи језик српски.
 • Од курса Средњи 3 користе се пажљиво одабрани страни уџбеници, радне свеске и остали наставни материјал који најбоље одговара потребама наших слушалаца.