Курсеви за вртиће и предшколске установе

УПИС ПОЧИЊЕ25. АВГУСТА!

Главни циљ овог курса јесте да се код деце овог узраста развију самопоуздање у разумевању и говору страног језика, као и да им се пружи прилика да кроз разне активности и игре вежбају језик на занимљив начин. На овако раном узрасту, акценат није на савладавању широког спектра граматичких структура, већ на савладавању оралних вештина, као што су:

– пажљиво слушање саговорника,
– разумевање онога што се говори,
– реаговање на дате инструкције,
– тачно и спонтано репродуковање гласова и интонације, и
– извођење кратких дијалога.

Курс обухвата велики број активности, које се динамично смењују, а све да би се одржала дететова пажња. План часа прати одређену структуру, у оквиру које професор има довољно простора за флексибилност, у зависности од заинтересованости деце за одређену материју. Увек је остављено довољно простора да професор сам мења план часа, имајући на уму горе наведен императив наставе на овом узрасту – бити занимљив.

Језик је увек представљен у контексту у којем деца усвајају лексику, функције, и граматичке структуре у природним, свакодневним ситуацијама. Деца усвајају језик на основу личног искуства, што значи да га уче на смислен начин. Она увек морају да имају осећај да могу и да умеју да ураде оно што се саопштава на страном језику. Овакав приступ ће им омогућити не само да развију способност комуникације већ, што је можда и важније, да развију самопоуздање.

Професори који воде овај курс се увек труде да створе пријатну, позитивну и пријатељску радну атмосферу. Акценат је на групном раду, при чему се код деце развијају способност рада у тиму, допуњавање идејама и осећај припадности групи.

Информације
Централа Института: 011/2623 022, 2623 034, 2623 078
Секретаријат центра: 011/2633 552
Извршни директор: Маја Мијатовић, 062 806 1423
или нам пишите на office@isj.rs