BOOKMARK

Аутор ЛИДИЈА БАБОВИЋ
Број страна: 187 Формат: A4 ISBN: 978-86-7147-167-1

Уџбеник је намењен полазницима курса
Почетни 2.

Уџбеник у потпуности следи препоруке CEF-a.

Уџбеник садржи:
– 30 лекција,
– 3 ревизије,
– додатак са граматичким објашњењима на енглеском језику,
– парцијални речник уз сваку лекцију,
– додатак Takeaway English са језичким функцијама.

Пратећи материјал:
– аудио CD,
– приручник за професоре.

Галерија