Термини за полагање TELC испита у школској 2018/2019. години

Термини за полагање TELC испита у школској 2018/2019. години:
telc Start Deutsch A2
 • 28.8.2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 10.7.2018.
 • 5.10. 2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 27.8.2018.
 • 1.2.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 25.12.2018.
 • 5.4.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 28.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 21.5.2019.
 
telc Deutsch B1
telc Deutsch B1-B2 Pflege
 • 7.9.2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 10.7.2018.
 • 2.11.2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 25.9.2018.
 • 11.1.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 3.12.2018.
 • 8.2.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 19.12.2018.
 • 12.4.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 21.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 17.5.2019.
 
telc Deutsch B2
 • 7.9.2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 10.7.2018.
 • 2.11.2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 25.9.2018.
 • 11.1.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 3.12.2018.
 • 8.2.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 19.12.2018.
 • 12.4.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 21.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 17.5.2019.
 
Deutsch C1
Deutsch C1 Hochschule
 • 28.8.2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 10.7.2018.
 • 5.10. 2018.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 27.8.2018.
 • 1.2.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 25.12.2018.
 • 5.4.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 28.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 21.5.2019.