9.Odluka o utvrđivanju politike za utvrđivanje naknade za rad izvršnih direktora