Енглеска, лето 2020.

Важно обавештење

Поштовани путници, пут у Енглеску планиран за 27.07.2020. године, неће се реализовати услед болести COVID 19, изазване вирусом SARS-Cov-2.

Сходно Уредби Владе Републике Србије, од 30.04.2020. године путници имају право на „Потврду“ за коришћење заменског туристичког путовања, на основу које се уплаћени новац може искористити за путовања одређена за те намене и то до 31.12.2021. године.

Уколико путници не реализују заменска путовања из било ког разлога до 31.12.2021. године, путници могу потраживати повраћај средстава од Института за стране језике, а Институт је у обавези да у року од 14 дана испуни овакав захтев.

Комплетан текст Уредбе Владе Републике Србије можете погледати на следећем линку:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/63/4/reg