Руски

КУРСЕВИ И НИВОИ

Течајеви руског језика за одрасле полазнике:

РЕДОВНИ КУРСЕВИ
Почетни,
Средњи 1 и 2.

ЛОКАЦИЈЕ

Седиште Института,
Господар Јованова 35,
Стари град

Гоце Делчева 40,
Нови Београд

Пожешка 67а,
Баново брдо

Војводе Степе 113,
Вождовац

УПИС

Упис на течајеве почиње две недеље пре почетка наставе на локацијама на којима се течајеви одржавају. У Јовановој 35 упис се врши од 11:00 до 18:00 часова, а на осталим локацијама од 14:00 до 19:00.

Плаћање се може извршити одједном (са 5% попуста) или у ратама. Прва рата се плаћа приликом уписа, а преостале рате до 10. у месецу.

У цену курса је урачунат и завршни испит (уколико постоји).