LE CAFÉ PHILO

Аутор MILANKA PERRET
Број страна: 192 Формат: 20X28 ISBN: 86-7147-117-9

Notice: Undefined offset: 1 in /home/isjrs/public_html/wp-content/themes/isj/post-templates/book.php on line 33

Уџбеник је намењен средњошколцима и одраслим слушаоцима који су савладали градиво обухваћено течајевима Почетни 1 и 2 и Средњи 1. Има 12 лекција, три ревизије, речник и допунске текстове.

Свака лекција садржи:
– Текст лекције
– Утврђивање и усвајање граматичких структура
– Комуникативне активности
– Додатне текстове

Уџбеник омогућава овладавање свим језичким вештинама, сналажење у различитим ситуацијама и упознавање са француском културом и цивилизацијом.

Уз уџбеник израђени су и:
– аудио материјал за рад у језичкој лабораторији
– аудио материјал за индивидуалан рад