Зимска школа енглеског за основце!

Понуда за зимску школу енглеског језика

Зимска школа се одржава у Господар Јовановој 35 за време зимског распуста. Школа је намењена деци од првог до осмог разреда основне школе. Основни циљеви су да дете на забаван и креативан начин утврди и прошири своје знање енглеског језика, да се код детета подстакну радозналост и логичко размишљање и да се развије отворен приступ према учењу страних језика.

Полазници могу да похађају наставу од 4. 2. до 8. 2.2019. или од 11. 2. до 15. 2.2019. Могуће је похађање наставе и у оба термина.

Настава обухвата часове енглеског језика, као и креативне радионице на различите теме: филм, музика, екологија, здрава исхрана, мозгалице, загонетке и разне игре. Циљ је да се јачају тимски дух и самопоуздање у употреби језика. Дете је све време укључено у неформалну конверзацију на страном језику.

Деца се разврставају у групе на основу узраста и знања, чији се ниво утврђује провером. Ради се по материјалу Института за стране језике и по страном наставном материјалу који је у складу са Заједничким европским оквиром за језике.

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ

Пријем деце
9:30–10:00

Први час
10:00–11:00

Пауза
11:00–11:15

Други час
11:15–12:15

Ужина
12:15–12:45 (дете доноси ужину од куће)

Радионица
12:45–13:45

Преузимање деце
13:45–14:15

ПЛАЋАЊЕ: Курс кошта 15.000 динара за једну недељу и плаћа се у целости приликом уписа. Друго дете из исте породице има попуст од 20%, а треће попуст од 50%. Ако се похађа настава обе недеље, попуст на другу недељу је 20%. У цену су укључени материјали за наставу и радионице, храна која се припрема на часу кувања, поклон изненађења и остало.