Термини за полагање TELC испита у школској 2018/2019. години

Термини за полагање TELC испита у школској 2018/2019. години:
telc Start Deutsch A2
 • 5.4.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 28.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 21.5.2019.
 • 5.7.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 1.6.2019.
 • 30.8.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.7.2019.
 • 27.9.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 25.8.2019.
 • 25.10.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 20.9.2019.
 • 22.11.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.10.2019.
 • 13.12.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 8.11.2019.
 
telc Deutsch B1
telc Deutsch B1-B2 Pflege
 • 12.4.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 21.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 17.5.2019.
 • 5.7.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 1.6.2019.
 • 30.8.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.7.2019.
 • 27.9.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 25.8.2019.
 • 25.10.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 20.9.2019.
 • 22.11.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.10.2019.
 • 13.12.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 8.11.2019.
 
telc Deutsch B2
 • 12.4.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 21.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 17.5.2019.
 • 5.7.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 1.6.2019.
 • 30.8.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.7.2019.
 • 27.9.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 25.8.2019.
 • 25.10.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 20.9.2019.
 • 22.11.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.10.2019.
 • 13.12.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 8.11.2019.
 
Deutsch C1
Deutsch C1 Hochschule
 • 5.4.2019.
писмени испит 14:30
усмени испит 17:00
Пријава испита до 28.2.2019.
 • 28.6.2019.
писмени испит 17:00
усмени испит 19:30
Пријава испита до 21.5.2019.
 • 5.7.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 1.6.2019.
 • 30.8.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.7.2019.
 • 27.9.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 25.8.2019.
 • 25.10.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 20.9.2019.
 • 22.11.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 15.10.2019.
 • 13.12.2019.
писмени испит 16:00
усмени испит 18:30
Пријава испита до 8.11.2019.