Storytelling

Storytelling

Шта је Storytelling?

Storytelling је један од најстаријих начина едукације деце. Приче су моћан медијум који активира и заокупља децу, пружајући им могућност да уђу у свет маште и упознају се са различитим ликовима и карактерима. Кроз њих  деца уче о животу, емоцијама, култури, развијајући и обогаћујући свој унутрашњи свет.

На који начин су Storytelling и учење језика повезани?

Слушање и учествовање у причама представљају основу за развој писмености код детета. Пре него што дете почне да разазнаје и разуме смисао писане речи, мора прво развити вештину слушања и говора. Способност детета да развије језик зависи од окружења које детету пружа могућност да ужива у слушању живе речи и које га охрабрује да активно учествује.

Шта дете добија на овом курсу?

Поред усвајања језика, користи овог курса за дете су многобројне:

  1. Социјалне- учимо дете да буде део групе;
  2. Лингвистичке- пружамо се широк спектар вокабулара, ритма језика и интонација, као и невербалног говора;
  3. Емоционалне- помажемо им да препознају емоције и развију емпатију;
  4. Едукативне- кроз бројне приче, деца се упознају са разним културама, освешћујући различитости и развијајући толеранцију;
  5. Развијамо машту- учимо и охрабрујемо децу да развијају своје идеје.

 

Овај курс је намењен деци узраста од 4 до 6 година, и од 7 до 9 година.

Часови се одржавају у Институту за стране језике, у Господар Јовановој 35.

Динамика часова:

Суботом од 10 до 11 часова,

7×60 минута.

Први час је 4.11.

За додатне информације можете позвати +381 11 2625 427.