Проф. др Бобан Арсенијевић: Стандардни језик -добар слуга, зао господар

Петак, 17. 12. 2021. од 19 часова
ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ
Стандардни језик -добар слуга, зао господар
WEBEX ONLINE PLATFORM
О типу, статусу и будућности стандардног језика у Србији
Излагање се темељи на погледима једног граматичара на питања социолингвистике стандардног језика у Србији.
У првом делу излагања, заснованом на објективно-научном приступу, професор представља релевантна сазнања, ставове и моделе природе и положаја стандардног језика у једној заједници, смештајући ситуацију у Србији у представљене оквире.
У другом делу излагања узима перспективу примењене лингвистике, конкретно језичке политике, и усредсређује се на разматрање актуелног стања, могућих путева будућег развоја ситуације и расположиве стратегије језике политике којима би се на тај развој могло утицати.
Циљ излагања је да препозна горуће проблеме социолингвистике у Србији, првенствено језичке политике у домену стандардног језика, да осветли основна могућа усмерења, и да позове на активније промишљане проблема језичке политике и на научно и демократски засновано језичко планирање уместо постојећег ненаучног лингвистичког опортунизма и популизма.
О предавачу:
Бобан Арсенијевић је професор словенске лингвистике на Универзитету у Грацу. Након докторских студија на Универзитету у Лајдену, каријеру је градио у Амстердаму, Барселони, Мадриду, Нишу и Потсдаму. Бави се морфологијом, синтаксом, семантиком и филозофијом језика.
Линк за приступ предавању: