Програми наставе енглеског језика за децу од 4 до 6,5 година

 

Поштовани родитељи,

Од ове јесени, у организацији Института и предшколских установа:

Предшколска установа ‘Бошко Буха’ – Палилула, преко 30 објеката;

Школарци, Војводе Драгомира 23, Врачар;

Студио Неред, Ћуртово брдо 4, Звездара;

Предшколска установа Андријана, Војводе Богдана 11, Вуков споменик;

 

…крећемо са програмима наставе енглеског језика са децом од 4 до 6,5 година. Главни циљ ових курсева јесте да се код деце овог узраста развију самопоуздање у разумевању и говору страног језика, као и да им се пружи прилика да кроз разне активности и игре вежбају језик на занимљив начин. На овако раном узрасту, акценат није на савладавању широког спектра граматичких структура, већ на савладавању оралних вештина, као што су:

– пажљиво слушање саговорника,
– разумевање онога што се говори,
– реаговање на дате инструкције,
– тачно и спонтано репродуковање гласова и интонације, и
– извођење кратких дијалога.

 

Курс обухвата велики број активности, које се динамично смењују, а све да би се одржала дететова пажња. План часа прати одређену структуру, у оквиру које професор има довољно простора за флексибилност, у зависности од заинтересованости деце за одређену материју. Увек је остављено довољно простора да професор сам мења план часа, имајући на уму горе наведен императив наставе на овом узрасту – бити занимљив.

Језик је увек представљен у контексту у којем деца усвајају лексику, функције, и граматичке структуре у природним, свакодневним ситуацијама. Деца усвајају језик на основу личног искуства, што значи да га уче на смислен начин. Она увек морају да имају осећај да могу и да умеју да ураде оно што се саопштава на страном језику. Овакав приступ ће им омогућити не само да развију способност комуникације већ, што је можда и важније, да развију самопоуздање.

Професори који воде овај курс се увек труде да створе пријатну, позитивну и пријатељску радну атмосферу. Акценат је на групном раду, при чему се код деце развијају способност рада у тиму, допуњавање идејама и осећај припадности групи.

 

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА:
За сва обавештења о течајевима страних језика позовите нас на број телефона:

Центар за децу: 011/2633-552

или нам пишите office@isj.rs