Kuća od reči  | Upis  |  Tečajevi za odrasle  |  Tečajevi za decu  |  Lokacije  |  Izdavaštvo  |  O nama  | Utisci  |  Galerija  |  Web-esse | Web-nssn

SVOJIM POLAZNICIMA NA TEČAJEVIMA ZA DECU, OMLADINU I ODRASLE INSTITUT ZA STRANE JEZIKE ŽELI USPEŠNU NASTAVNU GODINU

Finansijski izveštaji | Za akcionare

Aktuelno

Aktuelno:  SKUPŠTINA AKCIONARA 2014.   LETNJE JEZIČKE AVANTURE 2014. - KOPAONIK, ENGLESKA, AMERIKA, MALTA ... JEZIČKA RADIONICA..., PREDSTAVA POVODOM 60 GODINA INSTITUTA..., PONUDA ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA...,  Dramski studio ..., Priprema za BEC preliminary - Poslovni tečaj engleskog jezika - nivo B1..., TEČAJEVI ZA DECU – NOVE LOKACIJE..., SRPSKI ZA STRANCE – Udžbenik „Više od reči“ NIVO B1 I B1+ ..., FRANCUSKI JEZIK - DELF B1 ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA - međunarodno priznata diploma ..., NOVI UDŽBENIK POČETNOG TEČAJA ZA DECU – ENGLESKI JEZIK NIVO A1 ..., NASI UČENICI NA NIVOU POČETNI 2 I POČETNI 3 DOBIJAJU I RADE JEZIČKI PORTFOLIO ..., NOVI TEČAJEVI FRANCUSKOG JEZIKA ZA ODRASLE - Priprema za polaganje međunarodnih ispita – Delf B1 i Delf B2 ..., PRIPREMNI TEČAJ ZA ISPIT IELTS ...

Početna strana
Kontakt

esse

Englesko-srpski / srpsko-engleski

rečnik

nssn

Nemačko-srpski / srpsko-nemački

rečnik

 

  

Lokacije


 
 
Goce Delčeva 40
 
   
 
Adresa 
Institut za strane jezike a. d.
Goce Delčeva 40
11070 Novi Beograd

Telefon
(011) 2673-026

Linije gradskog saobraćaja
Autobusi 16, 18, 71, 74, 82, 89
 

 

 
TEČAJEVI, UPIS
 
   
 
Na ovoj lokaciji održavaju se tečajevi stranih jezika za odrasle i tečajevi engleskog jezika za decu.

Prilikom upisa deca pokazuju diplomu Instituta sa prethodnog tečaja. Novi učenici se upisuju na odgovarajući tečaj uz prethodnu proveru znanja.

Na ovoj lokaciji vrši se upis na one tečajeve Instituta koji se ovde održavaju. Upis počinje dve nedelje pred početak nastave i obavlja se radnim danom od 10:00 do 14:00 i od 15:00 do 19:00 časova.

Sva obaveštenja o tečajevima za odrasle, upisu, ispitima i dr. mogu se dobiti u sekretarijatu Instituta, tel. (011) 2625-427. Radno vreme sekretarijata je od 8:30 do 20:30 časova. Obaveštenja o tečajevima za decu mogu se dobiti u sekretarijatu dečjeg odeljenja, tel. (011) 2633-552, od 8:30 do 20:00 časova.